نقوش و طرح های فرش

گزارش تصویری از نمایشگاه فرشهای اصیل بیرجند (قسمت چهارم: ریز ماهی)

ریز ماهی

گزارشگر: زهره معصومی

منبع :