کسب و کار

آموزش قالی و گلیم و جاجیم بافی

نام ایمیل شماره تماس توضیحات
خانم قربان زاده bahar.moh1371@gmail.com

0910-9193166

آموزش بافت قالی و گلیم
هنرکده گل ابریشم  

021-442666400

09352492389

 
آویده  

021-44463302

09192104474

 
ترنج  

09367239996

09126708736

 
آذر فرش نادر  

021-76532694

 
آموزش قالی بافی ترمه  

09329080295

09197023291

 
مهرگان  

051-6062905

09152296741

 
شرکت لچک ترنج نایین  

031-46256373

 
رسام عرب زاده  

021-22849754

021-22849775

 

منبع :