اخبار فرش

استاندار كرمانشاه: فرهنگ اشتغال خانگی و خرد در استان بايد همگانی شود

استاندار كرمانشاه تاكيد كرد: در جهت ايجاد اشتغال در استان بايد فرهنگ مشاغل خانگی و خرد و صنايع دستی مانند فرش بافی در بين مردم همگانی شود.

اسدالله رازانی روز سه شنبه در اولين جلسه كارگروه اشتغال و سرمايه گذاری استان در سرسراي تدبير استانداری افزود: امسال موضوع اشتغال و سرمايه گذاری اولويت اول استان خواهد بود.
وي بيان داشت: عدم توجه لازم به اشتغال خانگی و خرد علت اصلي عقب افتادگی ما از ساير استانها می باشد؛ به عنوان مثال فرش بافی می تواند ايجاد اشتغال خوبی داشته باشد كه متاسفانه ما در اين زمينه جايگاه خوبی در كشور نداريم.
وي اظهار كرد: از نظر اشتغال در استان كرمانشاه بايد 350 هزار بيمه شده داشته باشيم در حالی كه 250 هزار بيمه شده داريم در نتيجه آمار نشان مي دهد كه يكصد هزار نفر بيكار داريم.
رازاني همچنين با اشاره به وضعيت باغات كرمانشاه گفت: ما در كل استان 40 هزار هكتار باغ داريم در حالي كه در يكي از استان های كشور كه يك سوم ما منابع آبي در اختيار دارد 400 هزار هكتار باغ وجود دارد.
استاندار كرمانشاه گفت: براي پركردن فاصله بيكاري در استان و حداقل قرار گرفتن در وسط جدول بيكاري در كشور بايد ماهيانه يك هزار بيمه شده جديد كه منجر به اشتغال پايدار شده باشد داشته باشيم.
رازاني با بيان اينكه تعداد بيمه شده ها و نرخ بيكاري كه مركز آمار ارائه مي دهد 2 شاخص اصلي رصد روند اشتعال در استان است افزود: اميدواريم براي بهبود روند اشتغال در استان بحث ساخت و سازها با همكاري شهرداري ها در سطح شهرهاي استان رونق پيدا كند.
استان كرمانشاه 2 ميليون نفر جمعيت دارد كه شهر كرمانشاه به عنوان مركز استان نيمي از اين جمعيت را در خود جاي داده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع :