اخبار فرش

توسعه مجتمع های متمركز قاليبافی اولويت حوزه فرش خراسان رضوی

رئيس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: امسال توسعه مجتمع های متمركز قاليبافی با مشاركت بخش خصوصی در مناطق محروم استان در اولويت برنامه های اين اداره كل قرار دارد.

سعيد كاظمی در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: هم اكنون دو مجتمع متمركز زير پوشش آستان قدس رضوی در روستاهای مشهد و كاشمر و دو مجتمع در نيشابور فعاليت دارند.

وی ادامه داد: پارسال مقدمات راه اندازی دو مجتمع متمركز قاليبافی با همكاری كميته امداد امام خمينی(ره) خراسان رضوی در شهرستانهای گناباد و بجستان فراهم و يك مجتمع نيز در صالح آباد تربت جام افتتاح شد.

رئيس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: راه اندازی اين مجتمع های متمركز باعث تسهيل سفارش پذيری و حمايت از حقوق توليدكنندگان در نقاط محروم می شود.

وی افزود: همچنين بخشی از اين مجتمع ها به توليد فرشهای بزرگ پارچه(با ابعتد هزار تا هزار 500 متر) كه توليد آن انحصاری خراسان رضوي است اختصاص می يابد.

كاظمی ادامه داد: 500 كارگاه و مجتمع توليد قالی به صورت متمركز و غيرمتمركز در خراسان رضوی فعاليت دارند و همچنين تاكنون 90 هزار قاليباف در اين استان شناسايی شده اند.

وی گفت: از اين تعداد قاليباف تاكنون 34 هزار نفر به بيمه تامين اجتماعی معرفي شده و 24 هزار نفر زير پوشش بيمه قرار گرفته اند.

رئيس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: قاليبافان در كل شهرستانهای اين استان مشغول فعاليت هستند اما قاليبافی منحصرا در شهرستان كاشمر به عنوان يك شغل برای مردان به شمار می رود.

وی ادامه داد: فرشهای خانگی، گليم فرش، قاليچه، زراونيم، ظريف باف، پادری، گبه، فرشهای تزئينی و بزرگ پارچه در خراسان رضوی توليد مي شوند.

كاظمی گفت: خراسان رضوی دارای بزرگترين تشكلهای مرتبط با توليد فرشهای تزئينی در ايران است كه نمايندگيهايی در كل كشور دارد.

منبع: مرکز ملی فرش ایران

 

منبع :