اخبار فرش

فراخوان دایرکتوری برندهای صادراتی

به استحضار می رساند سازمان توسعه تجارت ایران در راستای وظایف و ماموریت های خود پیرامون توسعه وترویج صادرات غیرنفتی با رویکرد برندسازی درحوزه کشورهای هدف،اقدام به تهیه وانتشار کتاب دایرکتوری برندهای ایرانی با توانمندی صادراتی و رونمایی آن همزمان با برگزاری جشنواره انتخاب ومعرفی برندهای برتر در سال آینده نموده است.

باتوجه به اینکه درنظر است این کتاب راهنما به دو زبان فارسی وانگلیسی  منتشر گردیده و معرف برندهای ایرانی در بازارهای خارجی باشد.
اطلاعات کتاب فوق به عنوان مرجع شرکتهای ایرانی دارای توانمندی صادراتی از طریق سازمان توسعه تجارت ایران تهیه ومنتشر خواهدشد. این دایرکتوری که در عناوین وتحت سکتور های مجزا به چاپ خواهد رسید به صورت رایگان به کلیه نهادها،سفارت خانه های ایران درخارج از کشور،سفارتخانه های خارجی در داخل کشور،هیات های بازرگانی وتجار خارجی راغب به تجارت با ایران ارائه خواهد گردید.
جهت درج اطلاعات در دایرکتوری برندهای ایرانی با توانمندی صادراتی،با شماره:09196768933 سرکار خانم علیزاده  و یا پست الکترونیکی  gmail.com@directory.exporterbrands  مکاتبه فرمائید.

منبع :