مرمت و شستشوی فرش

ریشه کشی مغزی یا عوض کردن تار پاره شده به روایت تصویر

ریشه کشی مغزی یا عوض کردن تار پاره شده

مدرس: داوود گوهری

منبع :