اخبار فرش

تولید بیش از 1400 تخته فرش توسط مددجویان کرمانی

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان کرمان گفت: طی سال گذشته هزار و 453 تخته فرش به متراژ 6 هزار و 539 متر مربع توسط مددجویان تحت پوشش کمیته امداد استان کرمان تولید شده است.

"رضا بزمانی" ارزش ریالی این تعداد تخته فرش تولیدی توسط مددجویان را بیش از 5 میلیارد و 273 میلیون و 327 هزار ریال عنوان کرد و افزود: این تعداد فرش توسط 2 هزار و 700 مددجوی بافنده تحت پوشش کمیته امداد استان کرمان تولید شده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان کرمان در ادامه گفت:طی سال گذشته 4 هزار و 765 طرح خود اشتغالی توسط کمیته امداد استان اجراشده است.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح ها 598 میلیارد و 93 میلیون ریال هزینه شده است، افزود: از این تعداد طرح هزار و 193 طرح به مبلغ 138 میلیارد و 515 میلیون ریال از محل منابع امداد و 3 هزار و 572 طرح به مبلغ 432 میلیارد و 425 میلیون ریال از محل منابع بانکی اجراشده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان کرمان خاطر نشان کرد: همچنین طی سال گذشته 31 هزار و 722 طرح از طرح های اشتغالی استان کرمان نظارت صورت گرفته است.

بزمانی در ادامه بیان کرد: هم چنین طی سال گذشته 11 هزار و 211 نفر از مددجویان کمیته امداد این استان آموزشهای فنی و حرفه ای را فرا گرفتند.

وی با اشاره به اینکه این آموزشها در رشته های مهارت آموزی ، پایدارسازی مشاغل ، کارآفرینی و حرفه آموزی بوده است ،افزود: برای آموزش این تعداد 9 میلیارد و98 میلیون و902 هزار ریال هزینه شده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان کرمان خاطر نشان کرد: طی پارسال هزار و 231 نفر از مددجویان استان کرمان از طریق مراکز کاریابی وتعامل با کارفرما مشغول به کارشدند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع :