اخبار فرش

نتایج انتخابات هفتمین دوره هیئت مدیره انجمن علمی فرش

عصر روز یکشنبه 22 فروردین  جلسه مجمع عمومی نوبت دوم برگزار و در خصوص هیات مدیره و بازرسان افراد زیر انتخاب شدند.


رئیس: علی خلیقی
نایب رئیس: ایمان ذکریایی
خزانه دار: سالار حسن زاده
منشی : مهدی کشاورز افشار
منشی: فروغ اسماعيلي

علی البدل
نفیسه صداقت
رضا الله داد
فرهاد بابا جمالی

بازرس اصلی
محمد صمیمی
محمود حاجی نصیری

بازرس علی البدل
محمد برادران

منبع :