در حاشیه

لینک کانال و گروه های مربوط به فرش

با ترویج و اطلاع رسانی در زمینه فرش دستباف شاید بتوانیم جامعه را با این هنر زیبا و ارزشمند بهتر آشنا کنیم چرا که این هنر صنعت ملی ایران است

https://telegram.me/joinchat/BK7uKzvqc6Gh7PPPg6JECw
دانش آموحتگان فرش


https://telegram.me/joinchat/BDr5lTv5SbxfDtA26lZMPQ
دانشجوبان و دانش آموختگان فرش خراسان


https://telegram.me/iraniancarpets
قالیکده | خانه فرش دستباف ایران


https://telegram.me/iran_carpets
چهار سوق


https://telegram.me/joinchat/A8dP7D1b-2SpGVbOLuhA-w
گروه فرش زرین


https://telegram.me/joinchat/A6-WkDwf_0sijI-TeoPDmg
بازاریابی فرش دستباف


https://telegram.me/joinchat/BdQ6YT5xviKfk4pBbW1O3g
گروه تخصصی فرش ایران


https://telegram.me/joinchat/BxiCDzvM2iTCIk6dByWpqw
کمپین حمایت از فرش دستباف


https://telegram.me/daremco
شرکت دارکوب


https://telegram.me/joinchat/CVQMnT3P35nWZJ428XGxGA
کتابخانه مجازی فرش


https://telegram.me/torrehmag
مجله طره


https://telegram.me/gllim
آموزش گلیم چاکدار


https://telegram.me/navakcarpet
گروه تخصصی فرش ناوک


https://telegram.me/joinchat/BNM4qTz7wlQaavhqJvOuJQ
ایستگاه تهیه و تامین مواد اولیه قالیبافی


https://telegram.me/joinchat/BoyAuj3uuaUkyhTiUH92JA
چارسوق هنرمندان فرش قم


https://telegram.me/farshabzar_com
بازار فرش و تابلو فرش


https://telegram.me/hoseinAbdollahzadeh
شرکت چله

https://telegram.me/azar_epak_farsh
تابلو فرش ایپک (ابریشم)

https://telegram.me/rugart
پایگاه علمی پژوهشی فرش ایران

https://telegram.me/bucarpet
پورتال تجاری فرش بوشهر

https://telegram.me/carpetclusters
اطلاع رسانی اخبار و برنامه های خوشه های فرش دستباف ایران

https://telegram.me/joinchat/BNd2xQhXOaTNLtIp-yhnRQ
گروه بازار فرش ایران

منبع :