نقوش و طرح های فرش

گزارش تصویری از نمایشگاه فرشهای اصیل بیرجند (قسمت پنجم: واگیره ای)

واگیره ای

 

گزارشگر: زهره معصومی

منبع :