نقوش و طرح های فرش

گزارش تصویری از نمایشگاه فرشهای اصیل بیرجند (قسمت ششم: واگیره ای2)

واگیره ای

گزارشگر: زهره معصومی

منبع :