اخبار فرش

تعداد فرشبافان بيمه شده زنجاني به 12 هزار نفر كاهش يافت

رئيس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: تعداد فرشبافان بيمه شده اين استان طي سال 94 با پالايش هاي انجام شده از 21 هزار نفر در سال 92 به 12 هزار نفر كاهش يافت.

سيد محسن جعفري روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: پالايش فرشبافان همچنان ادامه دارد و در اين پالايش، بافندگان اصلي از آن دسته از افرادي كه در اين صنف شاغل نبودند، اما از تسهيلات بيمه آن استفاده مي كردند، جدا مي شوند.
وي يادآورشد: در سال 93، اعتبار تخصيص يافته از سوي دولت براي بيمه قالي بافان به نصف كاهش يافت.
جعفري اظهار كرد: همين موضوع سبب شد كه سازمان صنعت، معدن و تجارت با كمك بيمه تامين اجتماعي و صنف فرشبافان دست به پالايش بيمه شدگان در اين حوزه بزند.
رئيس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: در بازرسي هاي انجام شده، مشخص شد كه تعدادي از اين قالي بافان بازنشسته شده اند، تعدادي تغيير شغل داده اند و برخي نيز به علت اينكه حق بيمه خود را به موقع پرداخت نكرده اند از چرخه خارج شده اند.
وي خاطرنشان كرد: از سويي اعتبار براي پذيرش افراد جديد وجود نداشت و به همين علت امكان بيمه شدن افرادي كه موفق به واريز حق بيمه خود نشده بودند نيز فراهم نبود.
جعفري ادامه داد: در اين بين افرادي نيز وجود داشتند كه در مشاغل ديگر فعاليت مي كردند اما از بيمه فرشبافي برخوردار بودند.
رئيس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: از سوي ديگر در اين بازرسي ها مشخص شد كه افرادي استانداردهاي لازم براي بهره مندي از بيمه فرشبافي را ندارند و به همين علت از ليست بيمه شدگان خارج شدند.
منظور از استاندارد لازم براي بهره مندي از بيمه فرشبافي، بافت حداقل ميزان تعيين شده به صورت روزانه است، اين حداقل ميزان براي فرش ها با اندازه ها و جنس هاي مختلف، متفاوت است.
وي تاكيد كرد: دغدغه سازمان صنعت، معدن و تجارت اين است كه قاليبافاني كه تا پايان سال 92، موفق به عقد قرارداد با بيمه تامين اجتماعي نشده اند و آن دسته از افرادي كه موفق به واريز حق بيمه نشده اند، بار ديگر به جمع فرشبافان بيمه شده، بازگردند.
در جريان پالايش فرشبافان، مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، اقدام به صدور شناسنامه براي هر تخته فرش در حال بافت به نام و مشخصات بافنده مي كردند.
در اين پالايش ها به علت نصف شدن اعتبار بيمه فرشبافان، تعداد بافندگان فرش بايد تا سقف 10 هزار و 500 نفر در اين استان كاهش پيدا كند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع :