اخبار فرش

برگزاری دوره ارتقا مهارت طراحان و نقاشان فرش در استان فارس

دوره آموزشی تئوری و عملی ارتقا مهارت طراحی فرش با حمایت اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس و خوشه فرش دستباف فارس توسط انجمن طراحان و نقاشان فرش دستباف فارس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن طراحان و نقاشان فرش فارس، با حمایت مرکز ملی فرش ایران، اداره فرش استان و خوشه فرش دستباف فارس با هدف ارتقا مهارت و به منظور شناخت تقاضای بازار هدف و چگونگی انتقال خواسته مشتری به طراح،این دوره به مدت ۳۲ ساعت برای ۳۰ نفر بصورت رایگان در فروردین ماه سال ۹۵ در دانشگاه هنر شیراز برگزار شد.

گفتنیست انجمن طراحان با حمایت اداره فرش استان و خوشه فرش فارس در هر فصل دوره های آموزشی با عناوین مختلف برگزار میکند.
لازم به ذکر است، پس از پایان دوره از تمامی شرکت کنندگان آزمون گرفته و گواهی شرکت در دوره اعطا میشود.

فاطمه رجبی مدیر فنی خوشه فرش فارس و مدیر روابط عمومی انجمن طراحان و نقاشان فرش فارس

منبع :