اخبار فرش

تحريم ها، امان صادرات فرش زنجان را بريد

رئيس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: تحريم هاي سال هاي گذشته، امان صادرات فرش زنجان را بريد و ميزان صادرات اين كالاي با ارزش را در سال 94به 10 ميليون دلار رساند.


سيد محسن جعفري روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: ميزان صادرات فرش زنجان طي سال 94 نسبت به سال 93، شاهد كاهش هفت درصدي بود.
وي يادآورشد: صادرات فرش زنجان در سال 93 نيز نسبت به سال 92، شاهد كاهش بود.
ارزش صادرات فرش زنجان در سال 93 به 11 ميليون و 634 هزار دلار رسيد.
جعفري تصريح كرد: طي سه سال گذشته صادرات فرش زنجان روند نزولي داشته است و اميد مي رود كه بتوان امسال صادراتي برابر با سال 94 را در اين بخش به ثبت رساند.
صادرات فرش زنجان در سال 91 به 24 ميليون دلار و در سال 92 به 17 ميليون دلار رسيد.
رئيس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: مهمترين فرش هاي اين استان از جنس پشم شامل فرش هاي بيدگينه، قلتوق و تجاري هستند و فرش هاي ابريشم نيز شامل شاه عباسي، لچك ترنج و گل و بلبل مي شوند.
وي با بيان اينكه ارزش افزوده فرش ابريشم بيش از فرش پشمي است، از بالا بودن ميزان فروش و صادرات فرش ابريشمي نسبت به جنس پشمي اين بافته ايراني خبر داد.
جعفري ادامه داد: فرش ابريشمي در ايران طرفدار چنداني ندارد، چرا كه ايرانيان حاضر به استفاده از اين بافته بر روي زمين نيستند و مي توانند از فرش پشمي به عنوان زير انداز استفاده كنند.
رئيس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بيان اينكه قيمت فرش هاي ابريشم بالاست و مصرف داخلي ندارند، گفت: بيشترين فرش هاي صادراتي زنجان، فرش هاي ابريشمي به شمار مي آيند كه به علت ركود در صادرات، كاهش دستمزد و عمل نكردن توليدكنندگان به تعهدات خود، با مشكلات صادرات اين بافته مواجه هستند.
وي اضافه كرد: فرش هاي پشمي مصرف داخلي دارند و از اين رو كمتر دچار بحران اقتصادي شده اند.
جعفري ابراز كرد: 45 درصد صادرات فرش زنجان مربوط به فرش هاي ابريشمي و 55 درصد پشمي است.
پيش از اين 20 درصد صادرات فرش مربوط به بافته هاي ابريشمي و 80 درصد پشمي بود .

منبع: هدانا

منبع :