اخبار فرش

تولید سالانه 150 تن پشم مرغوب در دره‌شهر

مدیر جهاد کشاورزی دره‌شهر از تولید سالانه 150 تن پشم مرغوب در این شهرستان خبر داد.

مهندس «علی غلامی» در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،منطقه ایلام، اظهار کرد: یکی از تولیدات دامداران و عشایر که ھر ساله با آغاز فصل بھار به دست می‌آید و خمیر مایه اصلی تھیه مواد اولیه صنایع دستی این شھرستان و استان از جمله گلیم برجسته است پشم چینی بوده که از سنت‌ھای رایج و دیرینه در بین ایلات و عشایر سطح شھرستان و استان است و به صورت گروھی و دسته جمعی اقدام به چیدن پشم گوسفندان می‌کنند.

وی افزود: دامداران و عشایر بھترین الگو برای تولید ملی ھستند که علاوه بر مایجتاج خود، نیازمندی‌ھای جامعه شھری و روستائی را نیز بدون ھیچ چشم داشتی تھیه می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی دره‌شهر اضافه کرد: دامداران و عشایر این شھرستان ھر ساله ١۵٠ تن پشم مرغوب تولید و روانه بازارھای مصرف می‌کنند که پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ١۵٠ تن پشم مرغوب به ارزش اقتصادی ١۵ میلیارد ریال تولید شود.

غلامی میانگین برداشت پشم از ھر رأس گوسفند را 1.51 کیلوگرم اعلام و عنوان کرد: این میزان پشم تولیدی از ١٠٠ هزار رأس گوسفند مولد به دست می‌آید.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل نبود صنایع ریسندگی و بافندگی ٢٠ درصد پشم تولیدی برای مصارف سنتی شھرستان و ٨٠ درصد مازاد آن به خارج از استان از جمله استان‌ھای مرکزی، کرمانشاه و لرستان صادر و به فروش می‌رسد.

مدیر جهاد کشاورزی دره‌شهر در پایان گفت: با توجه ظرفیت‌ھای دامی در این شھرستان و ھمچنین شھرستان‌ھای ھمجوار در صورتی که سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای راه‌اندازی صنایع مربوطه اقدام کند جهادکشاورزی شهرستان قادر به حمایت با اعطای تسھیلات بانکی است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع :