نقوش و طرح های فرش

آموزش طراحی سنتی(قسمت دوم)

تعریف طراحی طراحی وسیله بیان است ؛یعنی شخص طراح ,احساسات,اندیشه ها,ذهنیات یا واقعیات اطراف خود را بوسیله طراحی به دیگران میشناساند ,و از سوی دیگر میتوان از,طریق طراحی و ویژگیهای ان به هنر و اندیشه و احساسات شخص طراح پی برد.

بدون تردید قدرت و توانایی در طراحی یک موهبت الهی است که بر اثر عش و علاقه و تلاش طرحهای ماندگار طراح از خود بجای میگذارد استاد هنر برای طراحان :
طبیعت(نقوش گیاهی وجانوری) و قوه تخیل(نقوش ذهنی) است که باعث ایده برلی طراحی میشود

z5

یک طراح باید اصول طراحی (درک تناسبات ,طراحی اشکال,ترکیب بندی و…) کاملا بشناسد و انجام دهد و لازمه اینکار مطالعه و تمرین است

اصول طراحی فرش بر پایه:
اشنایی با طرحهای فرش ایران و جهان
طراحی سنتی نقوش
رنگ شناسی
قالبهای طراحی
اشنایی با اسامی طرحهای فرش
و شناختن اساتید طراحی و اشنایی با سبک های انان است برای الهام گرفتن در کار
و خیلی موارد دیگر را اشنایی داشته باشد

تاریخچه طراحی
به چندین دوره تقسیم میشود
دوره هخامنشیان(پازیریک)
دوره ساسانیان(بهارستان)
دوره پس از اسلام(قالیهای قاینات)
دوره صفویه(شروع طراحی نقوش گردان)
دوره قاجاریه (رکود طراحی و بافت فرش)
قرن دوازدهم و سیزدهم هجری (پدیدار شدن نقوش ذهنی بافت عشایری و ایلاتی و فرشهای سنه و ساروق و فراهان)

z6

گوشه ای از فرش پازیریک که برگرفته از نقوش حیوانی و اسطوره ای طراحی و بافت شده

منبع: نقشان

منبع :