اخبار فرش

برگزاری دوره آموزشی مهندسی فروش و برندینگ در محل اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش ایران

با همکاری سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران دوره آموزشی مهندسی فروش و برندینگ روز دوشنبه ششم اردیبهشت ماه از ساعت 14 تا 18 صبح در محل اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش ایران برگزار خواهد شد.

تدریس این دوره با دکتر عقلایی خواهد بود.

منبع :