اخبار فرش

صادرات فرش از اصفهان ٩٠ درصد رشد داشت

جهانگيرمقدم:در چهارماهه ابتداي سال جاري، ٦٠ هزار و ٩٧٤ تن كالاي غيرنفتي به ارزش ٦٥ ميليون و ٤٣٢ هزار دلار از طريق گمركات استان اصفهان صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزشي ١٥٧ درصد افزايش داشته است.

مديركل گمركات استان اصفهان ضمن بيان اين خبر افزود: در اين مدت ٢٢٧ نوع كالاي مختلف به مقصد ٥٤ كشور جهان از طريق گمركات استان اصفهان صادر شده كه ٧٠ درصد كل صادرات به كشور امارات بوده و كشورهاي عراق، افغانستان، كويت، تركيه، ازبكستان و ايتاليا به ترتيب در رديفهاي بعدي قرار داشته اند. به گزارش خبرنگار ما وي درخصوص صادرات فرش دستباف بيان داشت: ١١ هزار و ١٢٦ تخته فرش دستباف به مساحت ٥٠ هزار و ٩١٥ مترمربع و ارزش ٦ ميليون و ٨٧٥ هزار دلار از گمركات استان صادر شده كه از حيث ارزش ٩٠ درصد رشد داشته است. حسين ترك زاده به رشد ٨٢ درصدي درآمد اين گمرك اشاره كرد و گفت:درآمد گمركات استان طي مدت ياد شده ٦٢ ميليارد و ٦١٩ ميليون ريال بوده است. وي تعداد مسافرين ورودي گمرك فرودگاه شهيد بهشتي اصفهان را ٤٧ هزار و ٦٨٦ نفر و مسافرين خروجي را ٤٦ هزار و ٦٤ نفر اعلام كرد كه درمقايسه بامدت مشابه سال قبل ٥٠ درصد رشد را نشان مي دهد. ترك زاده افزود: در اين مدت مقدار ٢٠٦ تن كالا به ارزش ٤ ميليون و ٢٠١ هزار دلار صادرات از طريق گمرك فرودگاه اصفهان انجام گرفته است. مديركل گمركات استان اصفهان تعداد پرونده هاي متشكله قاچاق كالا دراين گمرك را ٨٥٧ فقره و به ارزش ٢٥ ميليارد و ٧٤١ ميليون ريال اعلام كرد.

منبع: خراسان

منبع :