نقوش و طرح های فرش

طرح و نقش قالیهای بیرجند

انواع مختلفی از طرح های هندسی و غیر هندسی منظم را می توان در میان قالی های بیرجند مشاهده نمود .

 

نقوش هندسی قالیچه های بیرجند در قالیهای عشایری آن جلوه کرده است . نقوش هندسی این قالیچه ها ابتدا بصورت مجرد و انتزاعی بوده است و به تدریج به طبیعت نزدیک تر شده است . از طرح های رایج در این قالی ها (( طرح هراتی )) است که در روستای درخش فراوان بافته می شود .

این طرح شکسته هم چنان اصالت اولیه خود را حفظ نموده است از دیگر نقوش رایج در قالیبافی بیرجندمی توان طرح ریزه ماهی ساده – ریزه ماهی ترنج دار – ریزه ماهی پنج متن - طرح ربع سعدی را نام بردیکی دیگر از انواع طرح های شکسته ، نقشه درختی است . که بعد از طرح هداتی از سابقه ی دیرینی در منطقه برخوردار است . این نقشه با الهام از طبیعت طراحی شده است و در روستای درخش و مود بیشتر از نقاط دیگر یافت می شود .

علاوه بر این طرح ها نقشه ی محرمات در این منطقه بافته می شود . و نیز طرحی به نام 32 گل که علت نامگذاری آن وجود 32 گل دور تا دور ترنج مرکزی قالیست .

منبع :