نقوش و طرح های فرش

آموزش طراحی سنتی(قسمت سوم)

نقوش ایرانی را میتوان در دو قالب از هم مجزا کرد:


۱-طرحهای شکسته
که شامل خطوط,قایم , افقی,و مایل هستند و در بافت فرش برای فرشهای هندسی و ذهنی بافت در بین روستاییان و عشایر استفاده میشود و معمولا کاغذ نقشه استفاده نمیشود

z7

طرح شکسته فرش

۲_طرحهای گردان یا منحنی (شهری باف)

نقشهای گردان که طراحی و بافت انها بر خلاف طرحهای شکسته نیاز به مهارت فراوان در طراحی دارد که با تلفیق گلها و بوته ها و ساقه ها نقوش گردان را بوجود می اورد و نقوش بکار رفته در نقشه همگی بر روی ساقه ها و پیچشهای مدوری با فرم گردش حلزونی قرار میگیرد که خود طرح گردان به دو گروه تقسیم میشود:
طرحهای اسلیمی
طرحهای ختایی

طرحهای اسلیمی

سابقه نقوش اسلیمی به استفاده انها در گچبریها و ظروف فلزی و منقوش دوره ساسانی برمیگردد ,این نقوش پس از ظهور اسلام و گسترش ان در ایران به علت منع استفاده از نقوش انسانی مورد توجه قرار گرفت و در تمام هنرها بکار رفت و احتمالا نام اسلیمی به جهت اعتلا این نقوس پس از اسلام نام گرفت
بعضی ها نقش اسلیمی را فرم تجرید یافته ای از حرکت و چرخش جانور افسانه ای اژدها میدانند
اسلیمی ها انواع مختلف دارند که بنا به فرم انها نامگذاری شده اند مانند اسلیمی دهان اژدرب ,اسلینی ماری و..

z8

نمونه طرح اسلیمی

منبع: نقشان

منبع :