نقوش و طرح های فرش

گزارش تصویری از آثار استاد حسن جهانیان طراح قالی در همدان (قسمت دوم)

گزارش تصویری

عکاس:نسرین جهانیان 

منبع :