نقوش و طرح های فرش

گزارش تصویری از نمایشگاه فرشهای اصیل بیرجند (قسمت هفتم: لچک ترنج کف ساده)

لچک ترنج کف ساده

گزارشگر: زهره معصومی

 

منبع :