نقوش و طرح های فرش

اهمیت تاریخی طرح شیر

 شیر از دوران ما قبل تاریخ به بعد بخصوص در دوره های تاریخی یعنی هخامنشی به بعد سمبل قوم ایران است. همانطور كه در بنای تخت جمشید یا ( پرسپولیس ) در زمان هخامنشیان نقش شیر سمبل و نگاه دارنده و نشانه قدرت ، ابهت ، صلابت و یكه تازی مختص این حیوان و خانواده گربه سانان بزرگ چون ببر ، پلنگ و غیره بوده .

 

به عنوان مثال در زمان حكومت هخامنشیان بر بخش عظیمی از سرزمین خشایارشاه والیان و حاكمان ایرانی در مصر را با علامت شیر به دیگر حكام معرفی می نمودند . كه بطور كلی در مصر شیر را نشانه و سمبل ایرانی می دانستند . به همین ترتیب بعد از دوره هخامنشیان در دوره ساسانیان شیر به عنوان نگهبان اصلی مهر یعنی خورشید به عنوان میترا به كار برده می شد، كه در زمان محمد علی شاه قاجار نقش شیر در وسط پرچم ایران به كار برده می شد. از این رو می توان نتیجه گرفت نقش شیر ، از اهمیت ویژه ای نزد ایرانیان بر خوردار است و اینگونه نقش كه در گبه ها بكار برده می شد به همین دلایلی بود كه ذكر شد و بیشتر عشایر علاوه بر قشقایی ها از این طرح استفاده میكردنند و شاید بتوان گفت نقش مشتركی بود كه تمام بافندگان عشایر ، هم قشقایی و هم بختیاری و همچنین ایل خمسه كه در همسایگی غربی ایل قشقایی در سردسیر یعنی كهكیلویه و بویراحمد همسایه شمالی چهار محال بختیاری و همسایه شرقی ایل خمسه در دست بافت های خود از نقش شیر استفاده می كنند.

منبع : هانیه عالمی و سارا یارمحمدی

منبع :