اخبار فرش

فراخوان حراج تخصصی فرش در ايران

فراخوان اولين حراج تخصصی فرش در ايران منتشر شد.

 فرش ايرانی و صحبت از قدمت آن همواره از موارد مورد علاقه شرق شناسان ايرانی وغير ايرانی بوده است.ليكن در سالهای اخير صنعت فرش دستباف به عنوان يك صنعت ملی، به علت كم توجهی، جايگزين فرشهای ماشينی و حضور فرشهای ساير كشورها از رونق افتاده است، به همين منظور خانه حراج ملي پس از برگزاری دو دوره حراج ملی، تلاش دارد تا با برگزاری نخستين حراج تخصصی فرش در ايران توجه خريداران و علاقه ‌مندان به اين هنر اصيل ايرانی را به خود جلب كرده و اين هنر را به جايگاه اصلی خود بازگرداند.
به گزارش روابط عمومی خانه حراج ملی، به همين منظور خانه حراج ملی از مالكين فرش های دستباف نفيس دعوت می كند تا شناسنامه و تصوير آثار خود را تا تاريخ 15/2/95 به دبيرخانه اين حراج به آدرس تهران، ميدان آرژانتين، خيابان بخارست (احمد قصير)نبش خيابان دهم، طبقه سه، واحد 2 ارسال كنند.
علاقه مندان و مالكان برای كسب اطلاع بيشتر با شماره88504721 تماس بگيرند.
خانه حراج مليتاكنون اقدام به برگزاری دو دوره حراج ملي آثاری در زمينه ‌های نقاشی، نقاشی ‌خط، تذهيب، خوشنويسی، مينياتور، صنايع‌ دستی، فرش دستباف و سوخت چرم كرده است كه با توجه به اينكه دومين دوره حراج ملی نيز با تمركز بر فروش صنايع دستي برای نخستين بار در كشور برگزار شد با استقبال بالای هنرمندان و هنردوستان مواجهه شد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع :