اخبار فرش

ادای احترام به مولف پيشكسوت فرش

مرکز ملی فرش ایران از تلاش های استاد فضل الله حشمتی رضوی در حوزه تاليف و پژوهش تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، رییس مرکز با همراهی معاون امور تحقیقات و آموزش با حضور در منزل استاد حشمتی رضوی از بیش از نیم قرن كوشش وى در حوزه فرش دستباف تقدیر کرد.

حمید کارگر در این دیدار با تقدیر از تلاش های ارزنده حشمتى رضوى سپاس نامه ای نیز به پاس خدمات ماندگارش به وی تقدیم کرد.

گفتنی است بيش از نيم قرن است که فضل الله حشمتي رضوی در زمينه فرش دستباف به تحقيق و نويسندگی مقالات پژوهشی و علمی و کتاب هاي دانشگاهي و دانشنامه ای اشتغال دارد، او در اين سال ها در دايره المعارف هايی چون: مرکز دايره المعارف بزرگ اسلامی، دانشنامه فارسی، دانشنامه دانش گستر، دانشنامه ی جهان اسلام، سازمان مطالعه وتدوين کتب دانشگاهی، بنياد ايرانشناسی، فرهنگستان هنر ودفتر پژوهشهای فرهنگی قلم زنی کرده است و یافته های پژوهشی خود را به صورت کتاب و مقاله در اختیار علاقه مندان گذاشته است.

منبع: مرکز ملی فرش ایران

منبع :