نقوش و طرح های فرش

طرح ایلاتی

 این طرح كه در میان ایلات و عشایر رواج داشته و دارد و از محیط طبیعی پیرامون خود الهام می گیرند ، آن را به صورت نقشی در تار و پود گبه بافته اند .

 

این نقش كلا ذهنی است و در گبه و قالی ، جاجیم و گلیم بافی مورد استفاده قرار می گیرد . این طرح بیشتر در میان قابهای لوزی ، دایره ، مربع ، مستطیل و بیضی است كه هر یك با طرحهای ایرانی مانند گل ، درخت ، گیاه تزئین شده است . اكثر طرحهایی كه در بافت ایلاتی به كار برده می شود ، اشكال هندسی و به صورت ذهنی توسط بافنده بافته میشود و هر طرح همراه با رنگ آمیزی متفاوت و مخصوص خود متعلق به فرهنگ خاص ایلات و عشایری است.

انواع طرحهای ایلاتی عبارتند از:

 1-ایلاتی قشقایی

 2-ایلاتی لری

 3-ایلاتی كردی

 4-ایلاتی هیبت لو

5-ایلاتی تفرش بختیاری

منبع : هانیه عالمی و سارا یارمحمدی

منبع :