نقوش و طرح های فرش

طرح اردک

طرح اردک نمایشگر تکراری و قرینه ایست که در هر ردیف شبیه نقش گلدان تکرارشده است و تمام زمینه را می پوشاند، این نوع نقش صرفا بافت یکی از طوایف کوچک ایل قشقایی به نام ((شورخانی)) است که معمولا تابستانها در اطراف اباده ییلاق می نماید.

 

طرح دیگری که نوعی گبه قشقایی ولر دارای پود نخ می باشد وحالت محکمتری دارد و نقزش پرندگان برنگ ابی ونسترن وسنگ وگلها برنگ نارنجی ،قرمز، صورتی وسبز بافته شده اند، شاهکاری از نوع گبه است.

 منبع : هانیه عالمی و سارا یارمحمدی

منبع :