نقوش و طرح های فرش

نقش اسب

 به علت شرایط مساعد و مراتع وسیع ، از 4 یا 5 هزار سال پیش در مناطق مختلف ایران اسب پرورش داده می شد. اسبها در نزد عشایر قشقایی دارای اهمیت زیاد و نشانه صلح و دوستی و متانت است.

 

اسب ، حیوانی است كه عشایر برای سوار كاری و باربری از آن استفاده می كنند و در بنای تخت جمشید انواع نژادهای گوناگون اسب ایرانی دیده می شود و چون اسب سمبل و پیام دهنده صلح دوستی بود از این رو بیشتر به پادشاهان و بزرگان هدیه داده می شد. و در بعضی از احادیث و روایات نیز اسب جایگاه ویژه ای دارد. بهترین نوع اسب با نام كاسپین كه به عنوان سحر و سمند مطرح بوده اند و به همین دلایل كه ذكر شد عشایر از این طرح در گبه ها استفاده می كردند.

منبع : هانیه عالمی و سارا یارمحمدی

منبع :