نقوش و طرح های فرش

طرح‌های رایج قالی چالشتری

خشتی (ستون دار، پیاز، سرو، طاووس، چمن یه ور، خشت انگور، بید مجنون، جانوری)، قابی (سماوری، حقه ای، لوزی، بیضی، کوزه ای، قاب قوری)، نقشه بی‌بی‌باف، گلدانی، سرو و كاج، بید مجنون،  لچك و ترنج (ترنجی)، گل مینا ، کف ساده، کلیل ترنج، ترنج خربزه ای، ترنج دار (اگر یک ترنج باشد لندنی و اگر دو تا ترنج باشد گل فرنگ).

 

مهم ترین طرح فرش چالشتر، خشتی است. علی رغم وجود بیش از 40 تا 50 نوع فرش خشتی امروزه شاهد طرح های بیش از حد تکراری خشتی هستیم. ترکیب کلی طرح های خشتی عبارتند از:

- خشتی لوزی (جدا شده با رنگ، جدا شده با خشت)؛

- خشتی محرابی؛

- خشتی غلط (نقش ترکیبی جدید که در حوزه اصفهان استفاده می شود).

مریم قنبری عدیوی

منبع :