در حاشیه

طایفه فارسی مدان

این طایفه كه در گبه بافی پس از طایفه شش بلوكی قرار دارد و گبه های این طایفه همانند طوایف دیگر معروفیت چندانی ندارد. دستبافتهای دیگری در این طایفه بافته می شود،اما گبه كه جزو یكی از دستبافتهای این طایفه می باشد از معروفیت و مرغوبیت بالایی برخوردار نیست.

 

قشلاق این طایفه در اطراف برازجان و بوشهر همسایه وجوار طایفه دره شوری میباشند. در فصل ییلاق این طایفه در اطراف آپادانا و قسمتهای شرق یاسوج كوچ میكنند.

استان فارس از گذشته بسیار دور یكی از مهم ترین و بزرگ ترین مراكز ایل نشینی به شمار می رفت . ایلات قشقایی ، خمسه، ممسنی  و بختیاری به بافت گبه اشتغال داشتند و بهترین گبه ها كار تركان قشقایی فارس می باشد كه خارج از كشور از اعتبار خاصی برخوردار است. سرزمین فارس یكی از بخش هایی است كه محل زندگی عشایر می باشد و بیش از دو سوم از سرزمین فارس محل زندگی عشایر و ایلات مختلفی است كه در طول سالیان دراز در این منطقه گرد هم جمع شده اند. از ایلات مهم مسكون در فارس ایلات قشقایی ، خمسه ، ممسنی ،بختیاری می باشند كه در نقاط كو هستانی پراكنده شده اند.

منبع :