اخبار فرش

20 درصد تولیدات فرش زنجان توسط مدد جویان کمیته امداد انجام می گیرد

زنجان -خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد امداد امام خمینی (ره) استان زنجان گفت: 20 درصد تولیدات فرش استان زنجان توسط مدد جویان کمیته امداد امام خمینی (ه) استان زنجان انجام می گیرد.

 

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام ولیزاده بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، کمیته امداد امام خمینی (ره ) را یک نهاد مردمی زیر نظر رهبری عنوان کرد و افزود: توسعه استغال و کارآفرینی به عنوان یکی از مهمترین برنامه های کمیته امداد خمینی(ره)است.

وی بر توانمندی جامعه هدف تحت پوشش کمیته امداد اشاره کردو اظهار داشت:  این نهاد توانمند سازی محرومین را در دستور کار جدی خود دارد و حفظ کرامت انسانی و ارائه خدمات را از رویکردهای اصلی خود قرار داده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی زنجان، به خود کفا شدن خانواده های تحت پوشش این نهاد اشاره کرد و گفت: این مددجویان تحت پوشش در یک پروسه زمان‌دار وارد چرخه حمایتی کمیته امداد شده و در یک پروسه زمانی هم از چرخه حمایتی این نهاد خارج می‌شوند چرا که خودشان توانمند می شوند.

ولیزاده  تصریح کرد: براساس برنامه پنجم توسعه سالانه ده درصد جمعیت تحت پوشش این نهاد توانمند شوند که در این راستا استان زنجان همواره بیش از 10 درصد از مددجویان خود را توانمند می کند.

وی  گفت: این نهاد در راستای توانمند کردن مددجویان حمایت لازم را از مددجویان دارد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان،جامعه هدف تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان بیش از 12 هزار طرح اشتغال بیش از 60 درصد در عرصه اشتغال ورود پیدا کرده اند .

ولیزاده افزود: مددجویان تحت پوشش کمیته امداد افراد توانمند و خلاقی هستند و در توسعه اقتصادی استان بسیار مثمر ثمر هستند.

وی تصریح کرد: مدد جویان کمیته امداد در همه حوزه ها خلاق و کار آفرین هستند ولی در حوزه فرش بسیار خلاقیت دارند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان  با بیان اینکه نهاد در راستای محرومیت زدایی توسط حضرت امام خمینی (ره ) تشکیل شد گفت: اگر در استان مدیریت لازم را داشته باشیم در حوزه کار آفرینی توسعه خوبی خواهیم داشت.

منبع : خبرگزاری مهر

منبع :