در حاشیه

مراقبت های لازم از فرش

یک عامل بسیار مهم در حفظ و نگهداری فرش ، تمیز نگه داشتن آن است. آلودگی و ناپاکی نه تنها از جلوه و زیبایی فرش می کاهد بلکه خسارت های فراوانی را نیز به آن وارد می کند. بدیهی است فرش های با زمینه ی روشن و پرز بلند یا آنهایی که بیشتر در معرض تردد و آلودگی هستند نیاز بیشتری به تمیز شدن دارند.

 

بهترین وسیله برای زدودن گرد و خاک و تمیز نمودن فرش ، جاروهای دستی و معمولی (جاروهای رشتی و مشابه آنها) است. استعمال این جاروها با وجود آنکه وقت بیشتری را گرفته و تا حدودی خسته کننده هستند ، جهت دوام فرش بیشتر توصیه می شوند.

به کار بردن جاروهای برقی با دور کم هر چند یک بار بدون اشکال است ولی هرگز نباید جاروی برقی که برس های چرخنده دارد را به کار برد که حرکات چرخشی این برس ها باعث شکسته شدن الیاف پشم و کنده شدن گره ها از جسم فرش می شود و همچنین از گردش جاروی برقی در اطراف محل ریشه ها اکیدا خودداری شود که با این عمل ریشه ها به داخل دستگاه مکیده شده و از بین می رود.

توصیه می شد هر چند هفته یکبار با جارو برقی و یا جاروی معمولی پشت فرش نیز جارو شود ، زیرا این عمل گرد و خاک و ناپاکی هایی که در پشت فرش رخنه کرده اند ، زدوده خواهد شد. سرانجام آخرین یادآوری در این این مورد این است که هیچ گاه قالی و قالیچه ی خود را ، چنانکه در برخی از کشورهای اروپایی معمول است ، مانند پتو و ملافه ی روزانه تکان نداده و از پنجره و بالکن آویزان نکنید. چون تکان دادن روزانه ی آنها باعث شل شدن تدریجی گره ها و کنده شدن آنها از جسم فرش می شود. (شدت خسارت بیشتر در محیط جانبی فرش بروز می کند) همچنین آویزان کردن قالی و قالیچه ها علاوه بر آنکه آنها را در معرض برف و باران قرار می دهد ، موجب می شود که رنگ این دست بافت ها نیز در اثر اشعه آفتاب به شدت تغییر کند.

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :