در حاشیه

زدودن رطوبت از فرش

باقی ماندن رطوبت در روی فرش بیشترین خسارت را به آن میزند. رطوبت فرش خیس شده را باید بی درنگ به کمک اسفنج ، حوله و یا پارچه ای پنبه ای جمع آوری کرده سپس فرش مرطوب را در مقابل آفتاب ملایم پهن کرده و یا به وسیله ی سشوار دستی پشت و روی محل مرطوب را خشک کرده و آنگاه با انگشتان دست پرزهای این محل را مالش داد. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :