در حاشیه

گلیم باف

در قسمت های بالا و پایین بسیاری از دست بافت ها ، باریکه ای به عرض یک یا دو سانتی متر با کمک نخ پود ، مانند پارچه بافته می شوند که در اصطلاح به آن گلیم باف یا سوف می گویند در معدودی از فرش ها به جای ریشه ها ، باریکه های گلیم دیده می شوند که به آنها ریشه بسته می گویند و به آسانی می توان باز کرده و به صورت ریشه نمایان ساخت.

 

گلیم باف ها مانند ریشه ها به عنوان یک قسمت محافظ برای فرش تلقی می شوند. به این ترتیب که هر گاه آسیبی به این قسمت برسد رفته رفته قطعه آسیب دیده پیشرفت می کند تا اینکه به جسم اصلی فرش می رسد و در نتیجه باعث می شود که گره ها به تدریج ناپدید شده و فرش ارزش های خود را از دست بدهد.

در صورتی که تار و پودهای این قسمت سائیده شد و یا از بین رفت باید بدون فوت وقت آنها را جدا کرده و با نخ های محکم بخیه های معمولی و یا زیگزاگ مانند به قسمت فرسوده زد تا به این طریق از متلاشی شدن فرش جلوگیری شود.

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :