در حاشیه

شیرازه دوزی

لبه های جانبی مانند قسمت های بالا و پایین فرش بیشتر در معرض سائیده شدن و استهلاک قرار دارند. لذا هنگام بافت فرش چند تار جانبی قسمت های راست و چپ فرشینه را با استفاده از نخ های پود که از لابه لای تارها گذرانیده شده اند به یکدیگر می تابانند و این عمل را به تدریج تا خاتمه ی بافت فرش ادامه می دهند.

 

در صورتی که این لبه های جانبی با مرور زمان سائیده شدند تنها با دوخت و یا تابانیدن یک رشته از کلاف نخی جداگانه ، متناسب با رنگ و نوع قالی به دور تارهای جانبی عمل ترمیم و استحکام بخشیدن به لبه های فرشینه را انجام می دهند. به این عمل در اصطلاح شیرازه دوزی می گویند که در طول حیات فرش ممکن است چندین بار تکرار شود بی آنکه ارزش تجارتی آن کاهش یابد.

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

 

منبع :