در حاشیه

رفع پیچیدگی کناره فرش

گاهی اوقات کناره های جانبی بعضی از فرش های پر کار و چند پوده مانند فرش های ساروق ، بیجار ، کاشان ، اصفهان ، قم و تبریز پیچیده شده و لوله می شوند. این حالتی است که به ندرت در فرش های با بافت شل و یا یک پوده اتفاق می افند.

 

در صورتی که پودهایی را که به دور تارهای جانبی می پیچانند محکم کشیده و یا سفت کرده و یا رج های گره را محکم شانه کرده باشند این کیفیت بروز می کند. عوامل دیگر در بروز این حالت ممکن است به علت تابیده شدن بیش از حد پودها و یا تراکم زیاد چله ها در کناره های فرش باشد. برای رفع شدن کناره های جانبی فرش از طریقه ای راحت و علمی که انجام آن در منزل با کمی صبر و حوصله میسر است استفاده می کنیم. به این ترتیب که نواره هایی به عرض تقریبی 4 سانتی متر از لینولئوم و یا جنس مشابه (در اصطلاح چرم دوزی) آن را انتخاب کرده و در حاشیه ی پشت فرش و در قسمت های لوله شده با نخ و سوزن مناسب به صورت زیگزاگ می دوزند.

باید توجه داشت که هیچ گاه نباید برای رفع لوله شدن کناره های فرش را با چسب ، موم و یا میخ به کف اتاق ، پارکت و موکت زیر فرش چسباند و یا میخکوب کرد. زیرا بعد از مدتی چسب خشک شده و فرش از کف اتاق جدا می شود در حالی که به فرش آسیب فراوان رسیده و یا اینکه میخ های کوبیده شده در جسم فرش آن را پاره و به ارزش آن لطمه زده است.

گرچه اطو کشیدن کناره های لوله شده با استفاده از پارچه ی مرطوب راه حلی است تا حدودی علمی که گاهی نیز به کار می رود ولی باید توجه داشت که اطوی بسیار گرم به الیاف فرش آسیب رسانیده و آن را خراب و پوسیده می کند.

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :