در حاشیه

نحوه ی تشخیص فرش های ماشینی

با وجود آنکه به نظر می رسد برخی از فرش های ماشینی که با طرح های زیبا و الیاف مناسب بافته شده اند ، با توجه به ارزانی قیمت آنها از فرش های دست بافت نامرغوب بهترند ، ولی هیچ گاه فرش ماشینی را با فرش دست بافت در هر کیفیتی که باشد نمی توان مقایسه کرد.

 

فرش ماشینی بافت را بعد از مدتی استفاده مانند موکت مستعمل می توان به دور انداخت. در حالی که فرش دستبافت حتی نوع نامرغوب آن با مرور زمان زیباتر و با ارزش تر خواهد شد.

برای آن دسته از افرادی که قادر به تشخیص فرش های ماشینی از فرش های دست بافت نیستند به اختصار به چند مورد اختلاف آنها اشاره می کنیم.

در صورتی که فرش های ماشینی را از قسمت پشت آن مورد مطالعه قرار دهید ملاحظه می کنیم که تار و پود فرش به صورت بسیار مرتب و منسجم و یکپارچه شبکه بندی شده اند و همچنین حالت زبری خاصی را به هنگام دست کشیدن به روی این قسمت احساس می کنیم.

در فرش های ماشینی اشکال طرح نسبت به محورهای فرش کاملا متقارن هستند. این حالتی است که فقط در فرش های بسیار ظریف و دقیق دست باف دیده می شود.

بر خلاف فرش های دست باف که نقشه ی آن در پشت و روی فرش یکسان به نظر می رسد در فرش های ماشینی به خصوص انواع نامرغوب آن جزئیات طرح در پشت فرش به طور کامل واضح نبوده و مات به نظر می رسد.

ریشه های فرش های دست باف در حقیقت همان امتداد تارها هستند. در صورتی که در بسیاری از فرش های ماشینی ریشه ها به صورت جداگانه بافته شده و به فرش متصل شده اند و یا اینکه فرش بدون ریشه است. به علاوه شیرازه ی فرش ماشینی مانند ابعاد فرش ، بسیار منظم و یکنواخت است که به آسانی از شیرازه ی فرش دستباف قابل تشخیص است.

هرگاه فرش ماشینی را از قسمت روی آن و امتداد عرض فرش تا کنیم پرزها در محل تا شده به صورت ردیف های افقی کاملا منظم (مانند الیاف برس ها) در کنار یکدیگر ظاهر می شوند و فاصله ایجاد شده در این ردیف ها به شکل دهلیزهای کاملا مستقیمی به نظر می رسند و این کیفیتی است که در میان فرش های دست باف به طور معمول دیده نمی شوند.

عامل مهم دیگر در تشخیص فرش های ماشینی عدم قابلیت تا شدن آسان آن در جهت های طولی و عرضی است. به همین دلیل فرش های ماشینی را اغلب لوله می کنند.

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :