اساتید فرش

طراحان کرمان

سر سلسله نقاشان بزرگ ایران محسن خان نقاش معروف کرمانی است ( متولد 1211 شمسی و متوفی در سال 1290 ) . فرزند این هنرمند بزرگ حسن خان یکی از طراحان نام آور و برجسته نقش قالی است . شاگردان حسن خان به ترتیب عبارتند از : زمان خان ، احمد علی خان کربلایی ، اکبر فدایی ، کاشی نقاش ، حاج محمد جعفر ، عزیزالله بهارستانی ، رضا هنرمند و حسین رسولی راوری که هر کدام از آنها با ابداع نقش های جدید و دل فریب هنر نقش قالی را در خطه کرمان به اوج کمال رسانیدند. در نسل سوم نقاشان کرمانی به نام های محمدعلی شاهرخی پسر حسن خان ، اکبر بهارستانی فرزند عزیزالله بهارستانی ، عباس سروری ، احمد کیوان ، علی صوتی و حسین واعظی بر می خوریم . منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :