اساتید فرش

طراحان کاشان

در دفتر طراحان و صاحب سبک کاشان در یکصد و بیست سال اخیر ابتدا به نام رضا صانعی (میر سیدرضا خان) ، که از پیشکسوتان هنرمند نقش قالی است ، برمی خوریم . این هنرمند نام دار در سال 1265 شمسی در کاشان متولد شد . او مانند سایر هنرمندان هم عصر خود نقاشی و طراحی را در نزد میرزا احمد و برادرش میرزا علی اکبر آموخت و به سرعت به مرحله استادی رسید . آثار او بیشتر به صورت دورنما و پرتره هستند . همکار و داماد او میرزا نصرالله صانعی (نقاش زاده) نیز از اساتید فن نقش قالی است که بیشتر در سبک کلاسیک کار می کرد .

 

دبیرالصنایع ، آقا رضا وفا و میرزا عباس صنیعی نیز از استادان این فن هستند و هنر نقش قالی کاشان تا حد زیادی مدیون ذوق و نوآوری و خلاقیت هنری آنان است . محمد و نظام افسری دو تن از اعضای خانواده ی هنرمند افسری در کاشان هستند که در رشته ی نقش قالی به مرحله ی استادی رسیدند . کارهای این دو نقاش چیره دست بیشتر در مایه ی طرح های طبیعت و صورت سازی است . در ذکر نام سایر هنرمندان صاحب شهرت این رشته باید به نام های محمد صنیعی فرزند میرزا عباس صنیعی و مرتضی درویش و بالاخره سید محسن صانعی ، فرزند رضا صانعی که در شهر مشهد به کار طراحی فرش اشتغال دارد اشاره کرد .

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :