اساتید فرش

طراحان مشهد

از طراحان مشهور و قدیمی مشهد می توان عبدالحمید صنعت نگار (متولد 1287 شمسی) را نام برد که طراح نقشه ی بسیاری از فرش های بافته شده در کارگاه عمو اوغلی بود . طرح معروف به کوزه ی کنانی از کارهای این هنرمند است .

 

علی اکبر طرحچی فرزند میرزا عباس طرحچی معروف به نگارنده نیز از طراحان قدیمی و با سابقه ی مشهد است .از نسل جوان تر ها محمد حسین فخرالواعظین مهدوی (متولد 1310 شمسی) فرزند شیخ عبدالکریم فخرالواعظین مهدوی طراح و نقاش قدیمی کرمانی ، احمد بهبودی و حسین شهیدی نژاد هنرمندان کارگاه های قالی بافی آستان قدس رضوی و شرکت سهامی فرش ایران شعبه مشهد ، شایسته تجلیل و یادآوری هستند .

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :