اساتید فرش

مجید محمدی اکبری

مجید محمدی اکبری فرزند کریم به شماره شناسنامه 103 متولد 1337 تبریز. دوران ابتدایی را در دبستان فیاض تبریز و متوسطه رادر دبیرستان تمدن به اتمام رساندم. علاقه و نیاز را در دوره متوسطه با آشنایی نقشه فرش را حس نمودم . با وجود آنکه کلاس خصوصی نقاشی و طراحی را نزد استادخیابانی آموخته بودم در کلاس درس مدرسه طرح گل و مرغ تمرین می کردم به همین جهت تنبیه های زیادی راتجربه کردم.  در همان سالها خواهر بزرگترم ازدواج کرد . شوهر خواهرم هم طراح بود هم کار گاه قالیبافی داشت .

 

روزی که من کارگاه قالیبافی را برای اولین بار از نزدیک دیدم از شدت ذوق نمی دانستم چه بکویم وچه ببینم وچگونه احساس خودرا مخفی نگاه دارم.

با اینکه طرحهای آذربایجان را آموخته وبه کار گرفته بودم برای خودم سفارشهایی داشتم (دستم توجیب خودم بود) شروع به تحقیق در طرح و رنگ فرش نمودم . بطوری که در کتابهای آن سالها بخصوص کتاب فرش پرفسور پاپ را می دیدم احساس ضعف می کردم چرا که من با نقشه فرش اصفهان یا کرمان وکاشان و....نا آشنا بودم.

در سال 1357با سفارش استاد تبریزی در تهران نزد مرحوم استاد نادری رفتم . شروع به جمع آوری اطلاعات در مورد نقشه های رنگی ( رنگ ونقطه ) نمودم و متوجه شدم که نقطه با قلم موی را تجربه نکرده ام و باید

یاد بگیرم. مرحوم نادری در مغاره تکنیک نقطه با قلم موی را به من می آموخت .

با معرفی استاد نادری در اصفهان نزد استاد ارچنگ رسیدم ، کارهایم را ملاحظه نمود ومرا پذیرفت.هرروز تاثیر قابل توجهی بر من می گذاشت ، با اینکه دو سال شاگرد استاد ارچنگ بودم خیلی بهره برد م.

در آن زمان انقلاب در حال شکل گرفتن بود و همه جای ایران اعتصاب بود و برای من فرصتی مناسب جهت تمرین و تلاش بیشتربود چرا که سفارشات من عقب افتاده بود وخود را غرق تحقیق وتلاش کرده بودم به صورت شبانه روزی سبک نقشه های مناطق گوناگون را مطالعه می کردم و رنگ و نقطه می کردم وطرح های گوناگون را برسی می کردم. آموخته های استاد ارچنگ را بیشتر بکار می گرفتم .

در سال 1363اردیبهشت ماه برای أخذ ویزای آلمان به تهران آمده بودم . از مقابل خیابان فردوسی عبورمیکردم که باآگهی روی شیشه ی فروشگاه متوجه شدم به طراح نقشه فرش نیاز دارند .

برای آشنایی وارد شرکت شدم مرا به اتاق آقای استاد پاکدست معرفی کردند.استاد همشهری فرمودند: زمان بازنشستگی من فرا رسیده است ولی مدیریت شرکت موافقت نمی کند مگر اینکه یک طراح همانند خودم را جایگزین کنم تا موافقت کنند.

استاد پاکدست برای شناخت از سطح کار، یک قالیچه به من سفارش دادند وذکر کردند اگرمورد پسند شرکت واقع شود استخدام می شوی در غیر اینصورت طرح را بازمیگردانند.

نمی دانم چرا قبول کردم ولی حدود یک ماه بعد طرح را انجام داده وآوردم.استاد با دیدن طرح من آن را نزد آقای الله داد بردند وتأیید نمودند. بلافاصله به تأیید مدیرعامل آقای محمد رضا عابد نیز درآمد وبدینوسیله به عضویت شرکت درآمدم.

شرکت ، مناسبترین جایی بود که توانستم به تمامی نقاط فرشبافت ایران دسترسی پیدا کنم در همان سالها کار وفعالیتهای شخصی من نیز افزایش یافته بود .بطوری که بعضی از روزها تمامی شبهارا بکار مشغول بودم وصبحها دیرترازموعد معمول به شرکت می رفتم .(این دیرکردها با توافق مدیریت شرکت بود)

در شرکت نقشه های زیادی طراحی شده بود و همه در آرشیو موجود بود ومن سعی کردم برای پیشبرد کارهایم از آنها بازدید کنم تا طرحهای نو را پیاده کنم . طرحهای استاد پاکدست بقدری زیبا ، فنی وقوی بود که نیازی به تکرار آن سبکها توسط حقیرنبود.ولی طرح گل ومرغ یا گل فرنگ سبک قاجاری نبود.

درآن زمان طرحهای گل فرنگ رواج زیادی داشت و این نوع طرح را لازم دیدم پس به مدیریت پیشنهاد دادم آنها نیز موافقت کردند.

بدین وسیله طراحی گل فرنگ را در شرکت رواج دادم .طرح های من در کمسیون شرکت مورد تأیید قرار گرفت

چون در نقاشی پیش زمینه داشتم سعی کردم در کارهایم ابداع و نوآوری داشته باشم و از راهنمایی اسا تید بهره ببرم که این ، راه را برای من هموارترمی ساخت . تا آن موقع سابقه کار دولتی نداشتم .

در همین سالها در اولین دوره نمایشگاه بین المللی فرش تهران حضوریافتم و در اولین دوره تقدیر نامه از سازمان

توسعه وصادرات دریافت کردم.

این فعالیت ها تا سال 1374به طول انجامید. بنا براین از شرکت بیرون آمده و دفتر طراحی تاسیس کردم تعداد 21 نفراز نقاشان وطراحان را بکاردعوت کردم و طوری که به صورت شبانه روزی به تولید نقشه مشغول بودیم.

تا آنجا که جز خودم چند طراح دیگر از شاگردانم مرا یاری می کردند.

در سال 1378سفارش از دفتر آموزش روستاییان- گروه آموزشهای فنی وحرفه ای رسمی، سفارش کتاب طراحی نقشه "عیوب نقشه فرش12" را پذیرفتم و به اتمام رساندم .که توسط مرکز نشر وتصویر به چاپ رسید.

در همین سالها با اتحادیه تولیدکنند گان فرش جهاد همکاری نزدیک وگسترده ای داشتم .

مهمترین این همکاری سفارش طرح ورنگامیزی نقشه مسجد حضرت علی (ع) شهر هامبرگ آلمان بود که به من

محّول شد. فرش دایره به مساحت 200متر که آن زمان بزرگترین فرش دایره محسوب می شد که به لطف خدا به خوبی طرح ورنگ آن را انجام دادم . ودر بافت آن نیز همکاری ونظارت نزدیکی داشتم.

کلاس های تدریس طراحی ورنگ آمیزی وبافت فرش با دانشجویان وهنر جویان بسیاری در واحد طراحی تشکیل می شد که از پیشنهاد دانشگاه الزهرا، دانشگاه هنر اصفهان ، علمی کاربردی کمیته امداد برای تدریس استقبال کردم وهمزمان با آن برای تدریس مشغول شدم.

درسال 1378 مجوز تأسیس آموزشگاه طراحی فرش راازسازمان فنی وحرفه ای کرج أخذ کردم. (اولین آموزشگاه طراحی فرش در ایــران )

افتتاح آموزشگاه با نام ( گلبرگ نو) با اقبال بسیاری مواجه شد. به همین منظورنمایشگاهی تحت عنوان"نقش جان" را در سالن وزارت فرهنگ وهنر کرج برپا کردم که با استقبال بی نظیری روبروشد.

بعد از دو سال فعالیت آموزشگاه ( گلبرگ نو ) نمایشگاهی از کارهای هنر جویان در نمایشگاه بین المللی فرش

ترتیب دادم . که طرح ورنگ هنرجویان آموزشگاه در معرض دید عموم بود.

تا سال 1381 همه فعالیت ها همزمان با تهران به خوبی پیش می رفت تا اینکه مسئله سیاسی در کشور بوجود آمد 

و به تولید وصادرات سایه افکند بطوری که سفارشهای من را تا 50 درصد پایین آورد. واین زمانی بود که من تولید فرش را نیز با 40 دستگاه فرش در کرج آغاز نموده بودم.

در همین سال بود که از بنیاد عربزاده (بعد از فوت مرحوم رسام عربزاده )تماس گرفتند .خانم عربزاده مایل بودند

مدیریت تولید وطراحی وآموزش را به عهده گیرم .حدود دو سال با بنیاد همکاری کردم .

آموزشگاه با موفقیت چشم گیری روبه رو بود ولی شهریه آن جواب گو نبود ودر سه سال گذشته نسبت به افزایش آن بی اعتنا بودند و من ناچار موقتاً آن را تعطیل کردم و آموزش شاگردان را بصورت خصوصی در تهران وکرج ادامه دادم.

در سا ل 1382 گلبرگ نو کرج را به تهران خیابان دکتر فاطمی انتقال دادم و با 32نفر مشغول شدیم . سفارشات

روزبه روز کاهش می یافت . (مسئله سیاسی کشور) چرا که شرکتهایی با من کار می کردند که تولیدات آنها تماماً صادراتی بود .

آن روزها بقدری مستمر شده بود که زمان کافی برای دل مشغولی های من فراهم شده بود ، نقاشی آبرنگ و

رنگ روغن کار می کردم . در سال 1384 نمایشگاهی در استانبول ترکیه دایر کردم .

درنمایشگاه دو سالانه سفال وسرامیک 1385شرکت کردم.

مجسمه سازی ونقش بر جسته سفال نیزکار می کنم.

طراحی فرش وسفارشهای سفال نقش بر جسته ومجسمه را دنبال می کنم .

در دو سال اخیر چندین نمایشگاه در محل آموزشگاه با عنوانهای سفال نقش بر جسته و.... دایر کردم.

نا گفته نماند که از کشورهای ترکیه وهند دعوت به همکاری جهت فرش شد ولی با روحیه من سازگاری نداشت.

درسال جاری سازمان بازرگانی استان تهران جشنواره ونمایشگاه فرش دستبافت استان تهران برگزار کرد ومن با عنوان طراحی در آن شرکت کردم و مقام اول را کسب کردم ولوح تقدیر در یافت کردم .1387

درآذر ماه 1387در نماشگاهی با عنوان نقشبند خیال به مناسبت تجلیل از استاد محسن محسنی در موزه معاصر تهرا ن برگذار شد شرکت کردم ولوح تقدیر وجایزه دریافت کردم .

در سال 1388با شرکت گره در رابطه با پروژه فرش عمان همکاری نزدیک داشتم

درسال 1390 موفق به دریافت درجه دو هنری از وزارت ارشاداسلامی شدم .

منبع :