اساتید فرش

ولی الله شرعی

ولی الله شرعی از هنرمندان صاحب قلم و صاحب نام فرش نایین است. وی متولد 1317 شمشی بوده و اگر چه مکتب احمد ارچنگ ، هنرمند برجسته ی مکتب اصفهان را دیده است ، ولی بیشتر به دلیل ذوق ، علاقه و تلاش شخصی خویش ، مدّت 35 سال است که در این کار مشغول است.

 

وی از مادرش که در قالی بافی هنرمند بود و در او عشق به هنر فرش را برانگیخت ، به نیکی یاد می کند. اکنون دخترش در کار طرّاحی فرش با او همکاری دارد. از همکاران دیگر او برادران محسنی (محمّد و ایرج محسنی که برادران همسر آقای شرعی می باشند) ، با او در رنگ و نقطه همکاری دارند. مهارت ولی الله شرعی در رسم نقوش لچک ترنج افشان و شاه عبّاسی و جنگلی حیوان دار ، مورد تایید همگان است و نقشه های وی بر فرش های پر ارزش نایین بافته می شود .

محدودیّت رنگ در فرش های نایین ما رو به زمینه ی دیگری رهنمون شد ، و آن استفاده از رنگ های سنّتی و کهن برای رنگ آمیزی نقشه است. براساس گفته ی آقای شرعی و دیگر نقّاشان فرش نایین ، رنگ های مذکور به شرع زیر است :

شنجرف برای قرمز

سنکا (سینکا ، خاک سفید) برای رنگ سفید

گل ماشی (گل معدنی) برای زرد

گل اخرا برای قهوه ای

نیل طاووسی برای آبی زنگاله یی (زنگاری)

منبع : کتاب فرش نایین

منبع :