اساتید فرش

رضا یوسف پور

در کارگاه و نمایشگاه فرش حبیبیان ، رضا یوسف پور مشغول طرّاحی نقوش فرش بود. وی متولد 1318 شمسی است و مدّت 40 سال در این کار سابقه دارد.

 

رضا یوسف پور در طرح کلّیه ی نقوش اصفهان مهارت دارد و طرح های او روی فرش های حبیبیان ، تولید کننده ی معروف فرش نایین بافته می شود. دستیار او در این کارگاه ، محمّد علی احمدی است که رنگ و نقطه ی نقوش طرّاحی شده به عهده ی اوست. گروه دیگری در جنب منزل قدیمی و زیبای حبیبیان (که کارگاه های رنگرزی و رفوگیری نیز در آنجا قرار دارد) به کار رنگ آمیزی و نقطه چینی نقوش فرش مشغولند.

منبع : کتاب فرش نایین

منبع :