اساتید فرش

حسن طحانی (حاج حسن نقّاش)

حسن طحانی (حاج حسن نقّاش) متولّد 1330 است که مدّت 20 سال از عمر خود را در کار نقشه کشی فرش گذرانیده است. وی تهیه کننده ی نقشه برای تک بافان فرش نایین است و نزد ولی لله شرعی آموزش دیده است. منبع : کتاب فرش نایین

منبع :