اساتید فرش

علی محمودیان

فرش بافی زیبایی که با ویژگی های فرش نایین در برخی از روستای های حومه ی نایین جریان دارد ، ما را به سوی طرّاحان نقوش مورد نیاز این مراکز کشانیده. بیشتر طرح هایی که در ناحیه لنجان و مراکز دیگر ، نظیر شاهین شهر ، بافته می شود ، از آن قلم هنرمندی به نام علی محمودیان است.

 

وی در سال 1326 در قریه ی جونقان از توابع چهارمحال و بختیاری به دنیا آمد. پس از تحطیلات ابتدای برای آموزش در رشته ی نقش فرش به هنرستان اصفهان رفت. وی زیر نظر اساتیدی چون هوشنگ جزی زاده به کار پرداخت و از آثار استاد بزرگی نظیر بهادری نیز بهره گرفت وی سپس به ایتالیا رفت و در رشته ی مرمّت و نقّاشی دیواری ، و نقاشی روی پارچه ، مدرک لیسانس گرفت. پس از بازگشت به ایران ، ضمن همکاری با سازمان میراث فرهنگی ، با جدیّت و علاقه مندی در کار طرّاحی فرش و به خصوص طرح نقوش زیبای فرش نایین فعّالیّت دارد.

پسر این طرّاح هنرمند ، عنایت محمودیان که متولدّ 1349 در شهر اصفهان است ، به علّت علاقه ، مراحل اوّلیّه ی هنر نقّاشی را نزد پدر آموخت ، و برای آموزش بیشتر در زمینه ی رنگ آمیزی فرش نایین ، نزد استاد عبّاس متولّی نایینی به کار پرداخت. اشتغال به تحصیل این جوان علاقه مند در دانشگاه و در رشته ی نقّاشی به نحوه ی نمودار ارزش رشد یابنده ی هنر گرامی طرّاحی فرش نزد طبقات تحصیل کرده و با فرهنگ جامعه است.

منبع : کتاب فرش نایین

منبع :