رنگ و رنگرزی

انار

درخت انار (punica granatum) اصلش از ایران است و از این کشور به سایر نقاط دنیا برده شده است.

 

علاوه بر مصرف غذایی پوست میوه آن در رنگرزی بسیار بکار برده می شود و به تحقیق می توان گفت بیش از هر گیاه مازوج دار دیگری برای بدست آوردن رنگهای خاکستری و تیره از آن استفاده می شود . مقدار تاتن انار تا میزان چهل درصد می رسد . رنگهایی در زمینه های سرخ تا مشکی را رنگرزان روستایی با حضور دانه های مختلف از پوست انار بدست می آورند .

منبع : کتاب سیری در هنر قالی بافی ایران

منبع :