رنگ و رنگرزی

گیاهان مازوج دار

اسید اگزالیک (oxalic acid) موجود در برگها و میوه ها و سایر اندام های گیاهان تانن دار و یا مازوجی

 

با دانه های مختلف رنگهای متعددی در زمینه های کرم ، نارنجی ، قهوه ای ، خاکستری و سیاه تولید می کند . مهم تریت این گیاهان که در رنگرزی کاربرد فراروان دارند عبارتند از :

  • انار
  • سماق
  • بلوط
  • گردو
  • هلیله

منبع : کتاب سیری در هنر قالی بافی ایران

منبع :