رنگ و رنگرزی

نرخ رنگرزی خامه قالی

کارگاه رنگرزی اقای شفیعی در مشهد

1-رنگرزی شیمیایی برای رنگهای روشن هر بقچه 20000 تومان

2-برای رنگ لاکی شیمیایی هر بقچه 25000 تومان

3- برای رنگ سورمه ای هر بقچه 30000 تومان

4-برای رنگهای طبیعی متفاوت و توافقی است

چنانچه شماره ایشان را کاربران لازم داشتند با 09153178910 تماس حاصل فرمایند

منبع : اقای شفیعی