رنگ و رنگرزی

گزارش تصویری از کارگاه رنگرزی شرکت سهامی فرش در کرج

کارگاه رنگرزی شرکت سهامی فرش ایران تاسیس سال۱۳۴۵ که تا به امروز  بصورت گیاهی و شیمیایی تولید داشته و از بخش خصوصی سفارشات قبول مینماید.

ادرس: کرج میدان استاندارد روبروی دانشکده محیط زیست کارخانجات تامین مواد اولیه شرکت سهامی فرش ایران تلفن ۰۲۶۳۲۸۰۰۰۱۴ فکس۰۲۶۳۲۸۰۲۵۳۹همراه مهندس جلالی۰۹۱۲۳۶۵۵۰۸۳منبع : جلالی