کلکسیون فرش

تصاویری از جنگ های رستم

شاهکاری از بافنده ی تبریزی که در سال های آخر فرن گذشته ( 1280 شمسی ) در اندازه های 357 * 425 سانتی متر بافته شده و هم اکنون در موزه فرش ایران نگهداری می شود . متن این فرش زیبا را 25 قاب احاطه شده با اشعار حکیم ابوالقاسم فردوسی تزئین کرده که در آنها تصاویری از جنگ های رستم ، پهلوان افسانه ای ایران منقش گردیده است . منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :